V mesiacoch máj - jún 2020  pripravujeme vrh D a vrh E.